SES Enterprise

محصول Symantec Endpoint Security Enterprise

با دفاع چندلایه عملکرد امنیتی را به حداکثر برسانید

پیشرفته ترین راهکار محافظت از نقطه پایانی موجود برای نقاط پایانی سنتی و مدرن موبایل

 • باج افزارهای فلج کننده و حملات ناشناخته را با ترکیبی از فناوری های بدون امضا و تکنولوژی های

 حیاتی نقطه پایانی شکست دهید.

 • با یادگیری ماشینی که توسط شبکه اطلاعات جهانی Symantec، بزرگترین پایگاه داده تهدید جهان،

 پشتیبانی می‌شود، حفاظت را به حداکثر برسانید و موارد مثبت کاذب را کاهش دهید.

 • حملات روز صفر را که آسیب‌پذیری‌های مبتنی بر حافظه در Application ها را هدف قرار میدهند

را  مسدود کنید.

 • وجود موتورهای تشخیص دقیق و در لحظه برای بهینه سازی وضعیت امنیتی شما
 • به طور موثر از نقاط پایانی در برابر شبکه های Wi-Fi مخرب محافظت کنید.

انتشار، مدیریت و بروزرسانی‌ سیاست ها را ساده کنید

 • مدیریت امنیت نقطه پایانی را با یک کنسول ابری ساده کنید.
 • با مدیریت امنیتی مبتنی بر هوش مصنوعی، سیاست‌ها را با کمترین تنظیمات نادرست، به‌روزرسانی کنید.
 • و وضعیت کلی امنیت را بهبود بخشید.

وجود راهکار امنیتی کامل برای کاهش پیچیدگی و تعدد Vendor ها

 • راه حل واحد برای محافظت از نقاط پایانی، ضد بدافزار، فریب و موارد دیگر
 • رسیدن به اتوماسیون و هماهنگی با با استفاده از API ها برای هماهنگی با زیرساخت های فناوری اطلاعات موجود.
 • با ادغام با زیرساخت امنیت شبکه، کارایی امنیت نقطه پایانی را به حداکثر برسانید.