اسکنر آسیب پذیری

آسیب پذیری های امنیتی جدید هر روز در حال ظهور هستند. سازمان‌ها باید از این آسیب‌پذیری‌ها آگاه باشند و برای جلوگیری از آسیب رساندن به دارایی‌هایشان، فعالانه عمل کنند.

Nessus پلتفرمی است که آسیب‌پذیری‌های امنیتی را در دستگاه‌ها، برنامه‌ها، سیستم‌های عامل، سرویس‌های ابری و دیگر منابع شبکه اسکن می‌کند این پلتفرم توسط شرکت  Tenable توسعه یافته است.

 Nessusنقص‌های نرم‌افزار، وصله‌های گمشده، بدافزار، آسیب‌پذیری‌های مربوط به انکار سرویس، رمزهای عبور پیش‌فرض و خطاهای پیکربندی نادرست را از جمله سایر نقص‌های احتمالی را شناسایی می‌کند. هنگامی که Nessus  آسیب‌پذیری‌ها را کشف می‌کند، هشداری صادر می‌کند که تیم‌های فناوری اطلاعات می‌توانند بررسی کنند و تعیین کنند که چه اقداماتی (در صورت وجود ) نیاز است.

انواع نسخه ها: