آرشیو برای: network

امنیت

خدمات امنیت

به اقداماتی که جهت محافظت شبکه در مقابل حملات داخلی و خارجی انجام می شود امنیت شبکه گفته می شود. این اقدامات دفاعی در لا
خدمات شبکه

خدمات شبکه

خدمات راه‌اندازی شبکه و پیاده‌سازی شبکه خدمات راه‌اندازی شبکه و یا به عبارتی نصب و پیاده‌سازی شبکه از بخش‌های اصلی خدمات