آنتی ویروس Escan

شرکت برنا رهپو نماینده انحصاری آنتی ویروس eScan در ایران

Internet Security Suite
آنتی ویروس شبکه؛ مناسب برای سازمان های کوچک و متوسط

Anti Ransomware


Device Control


Asset Managment


File Activity Reports


Comprehnive Reports


Patch Managment

پیشنهاد ویژه
Total Security Suite
آنتی ویروس شبکه؛ مناسب برای سازمان های کوچک و متوسط


Web Control


Application Control


Anti Ransomware


Device Control


Asset Managment


File Activity Reports

Corporate Edition Hybrid network
آنتی ویروس شبکه؛ مناسب برای سازمان های متوسط و بزرگ

SNMP Managment


Sysloy Event


Linux and Mac Support


Web Control


Application Control


Anti Ransomware

Enterprise Edition Hybrid network
آنتی ویروس شبکه؛ مناسب برای سازمان های بزرگ

Mail Gatewey


SNMP Trap Managment


Syslay Evens


Linux and Mac Support


Web Control


Application Control

جوایز و گواهینامه های eScan

     
0/5 ( 0 نظر )