نحوه فعال‌ سازی رمز پویا بانک تجارت

 

Tejarat 300x118 - نحوه فعال‌ سازی رمز پویا بانک تجارت

بانک تجارت نرم افزار همراز را برای تولید رمز دوم یکبار مصرف عرضه کرده است. جهت فعال سازی رمز پویا
۱- نرم افزار همراز را میتوانید از وبسایت بانک تجارت دریافت و نصب کنید.
۲- برای فعال‌سازی رمز دوم یک‌بار مصرف به شعب یا دستگاه‌های خودپرداز بانک تجارت مراجعه کنید.
۳- پس از فعال‌سازی نرم‌افزار، می‌توانید در زمان خرید و تراکنش‌های بانکی، رمز پویا یا رمز دوم یک‌بارمصرف را دریافت کنید.

گردآوری گروه مشاورین برنا رهپو